Introduktion

Tack för att du använde BOSTADSLISTAN.SE. BOSTADSLISTAN.SE är en av Sveriges största bostadsportaler och har fokus på fastighetsmarknad, distribution och marknadsföring av bostäder. Genom att använda BOSTADSLISTAN.SE, eller prenumerera på BOSTADSLISTAN.SE, godkänner du följande villkor. Hemsida, annonser, innehåll och prenumerationstjänster görs tillgängliga för dig av Bostadslistan, Pilestræde 40B, 1112 Købehavn K, Danmark ( "BOSTADSLISTAN.SE"). Dessa villkor gäller från och med den 31.07.2018.

ANVÄNDNING AV BOSTADSLISTAN.SE

Då du upprättar sökagenter för bostäder, sparar dina uppgifter och annat innehåll (kollektivt "Innehåll") under de relevanta kategorierna eller områden, samtycker du till att avstå från att göra följande:

Du samtycker till att brott mot ovanstående kommer att resultera i omedelbar uppsägning av din annons, din sökagent och din profil på våra sidor.

Ångerrätt

I vissa fall kan rätten till tillbakadragande enligt beskrivningen i konsumenträtt (även kallad konsumentavtalslagen) tillämpas på dina inlägg av innehåll, inklusive annonser, samt till abonnemang och andra tjänster som tillhandahålls av BOSTADSLISTAN.SE. Ytterligare information om din avbeställningsrätt finns i följande text.

Annullering - Annonser och annat innehåll, abonnemang, etc.

Ångerrätten under några omständigheter för innehållet i enlighet med BOSTADSLISTAN.SE regler för reklam eller dessa villkor (i) har tagits bort från webbplatsen eller (ii) har indragen av användare som är undantagna från att använda BOSTADSLISTAN.SE s tjänster, eller (iii) för vilka särskilda restriktioner gäller. Om inte annat överenskommits, godkänner du att ditt innehåll kommer att indragas / levereras av BOSTADSLISTAN.SE före utgången av den lagstadgade avbokningsperioden. Du är också överens om att någon ångerrätt upphör att gälla så snart BOSTADSLISTAN.SE har uppfyllt avtalet om att inkludera det aktuella Innehållet. Om avbeställningsrätten gäller tjänsten BOSTADSLISTAN.SE levererar, godkänner du att BOSTADSLISTAN.SE har rätt att kräva betalning för den del av tjänsten som redan har tillhandahållits om du utnyttjar din ångerrätt. I händelse av en reklam eller prenumerationstjänst kommer denna proportionella återbetalning beräknas utifrån antalet hela månader i din annonsering eller teckningstiden av tiden när du använder din ångerrätt i förhållande till den överenskomna reklam eller abonnemang. Om du utnyttjar din ångerrätt kommer BOSTADSLISTAN.SE ersätta dig det belopp du betalat för tjänsten dras ett belopp som står i proportion till den del av tjänsten redan levererats, jfr ovan, inom 14 dagar efter mottagandet av din begäran om återkallelse

Vid införandet av betalda listor på BOSTADSLISTAN.SE begår BOSTADSLISTAN.SE att visa annonser tills fastigheten hyrs och satt inaktiv, märkt som "reserverade" eller "redan hyrt" - men aldrig längre än det överenskomna reklam period. Du godkänner att BOSTADSLISTAN.SEs tjänst härmed anses vara fullständigt verkställd och att eventuell rätt till återkallande upphör att gälla.

Annullering - Sök Profile, Teckning och köp av kontaktuppgifter.

Genom att köpa tjänster på vår webbplats där du agerar som konsument accepterar du att du avstår från 14 dagars avbeställning rätt när BOSTADSLISTAN.SE har levererat tjänsten. Till exempel. när vi har gett kontaktinformationen på en annons som du köpte tillgång till och betalat elektroniskt med gott exempel. Dankort eller kreditkort, mobilbetalning eller liknande.

När du prenumererar har du blivit informerad om villkoren och prenumerationen med en förnyelse av 299 kr vardera. 30 dagar. Prenumerationer kan avslutas med omedelbart varsel till slutet av en aktuell period. Vi återbetaler inte förbetalda belopp om det inte finns ett tekniskt fel eller missförstånd.

Missbruk av BOSTADSLISTAN.SE

Vänligen skriv till oss om du ser några problem eller anmärkningsvärt innehåll så att vi tillsammans kan säkerställa högkvalitativa annonser på BOSTADSLISTAN.SE.dk. Vi förbehåller oss Ratten ATT begränsa eller avsluta våren service, ta bort lagrade Allt innehåll OCH vidta tekniska and Juridiska åtgärder FÖR ATT Skara AV Användare from våren sida tror vi den uppmärksamhet som skapar problem eller deras Handlingar ÄR oförenliga med text siffror eller Andan våren politik. Vi kan välja ATT använda en del AV dessa åtgärder tar bort alla innehålls lagras eller Skara AV en Användare from våren sida, men vi tar ansvar Inget för tillsynen aktiviteter AV våren hemsida, tjänster eller otillåtet eller olagligt Allt innehåll eller användarnas användning AV Vår hemsida eller tjänster.

Fördelning av din annons

Nagra AV Våra har visum alltid Allt innehåll via petition Källor FÖR hemsökande, inklusive Tidningar, orelaterade Webbplatser eller petition webbplatser ingår i Vårt annonsnätverk - SAVAL som Vårt Sociala upp nätverk, inklusive Facebook grupper OCH Facebook-sidor, Instagram, Twitter, etc .

Genom att använda våra tjänster och tjänster godkänner du att ditt innehåll kan visas med andra metoder, sociala nätverk och webbplatser.

Rättigheter till innehåll

Du accepterar att inte kopiera, ändra eller distribuera vår webbplats eller dess innehåll, upphovsrätt eller varumärken.

När du skapar innehåll på BOSTADSLISTAN.SE tjänster kan du BOSTADSLISTAN.SE en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och överförbar rätt att tilgængeligøre, modifiera och reproducera hela eller delar av innehållet, inklusive data, text och bilder. BOSTADSLISTAN.SE utöva denna rätt, till exempel, lagra och visa dina annonser samt i marknadsföringssyfte på sina egna webbplatser liksom i vårt nätverk som inkluderar sociala medier som Facebook grupper och sidor, instagram, Twitter etc.

Du ger dessutom BOSTADSLISTAN.SE rätt att hindra och censurera tredjeparts kopiering eller obehörig användning av hela eller delar av innehållet som du skapar på BOSTADSLISTAN.SE tjänster, även i de fall där det finns kryper BOSTADSLISTAN.SE tjänster eller tjänster för vilka det Det relevanta innehållet har överförts.

Ingenting i dessa villkor begränsar dina rättigheter att själv använda innehållet, inklusive data, text och bilder du skapar på BOSTADSLISTAN.SEs tjänster.

Överträdelse

Juridiska ägare av upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter kan rapportera annonserat innehåll som bryter mot deras rättigheter och begära att innehållet tas bort. För att initiera detta måste du fylla i formuläret för anmälan om överträdelse, underteckna det och skicka det till BOSTADSLISTAN.SE. När vi väl har fått din korrekt formulär angående överträdelsen kan du skicka rapporter till BOSTADSLISTAN.SE via den angivna e-postadressen.

Priser och betalningar

Vi tar betalt för vissa tjänster. Om tjänsten du använder kräver betalning, kommer det att vara möjligt för dig att granska och acceptera betalning (inkl. Moms) innan du köper tjänsten. Våra priser är noterade i danska kronor och vi kan ändra dem från tid till annan. Vi kan välja att tillfälligt ändra våra priser på produkter eller nya tjänster. Din betalning till oss kan inte återbetalas och du är ansvarig för att betala på förfallodagen. Om du inte betalar kan vi begränsa din förmåga att använda tjänsterna.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Annonser

BOSTADSLISTAN.SE erbjuder registrerade leverantörer av bostäder att annonsera gratis på BOSTADSLISTAN.SE. För alla annonser finns ytterligare tjänster och tjänster tillgängliga för betalning. Priserna för dessa inköp finns i vår annonsörs prislista.

Sökare

Hemsökare kan skapa en gratis sökagent.

Prenumeration

Prenumerationen körs 30 dagar i taget och förnyas automatiskt i slutet av varje prenumerationsperiod. Du kan när som helst avbryta din prenumeration under "Min profil" tills slutet av den aktuella prenumerationsperioden.

Betalningen för BOSTADSLISTAN.SE abonnemang automatiskt vid slutet av teckningstiden från kontot som du angav när du skapar BOSTADSLISTAN.SE abonnemang.

Säkerhet

Kontakta info@BOSTADSLISTAN.SE om du misstänker att din e-postadress eller ditt lösenord för BOSTADSLISTAN.SE.dk har missbrukats.

Avsluta ditt konto

Du kan när som helst utan förvarning stänga eller ta bort ditt BOSTADSLISTAN.SE.dk konto genom att skicka ett meddelande till info@BOSTADSLISTAN.SE eller genom att klicka på "avsluta mitt konto" på din profilsida.

Professionella tjänster

BOSTADSLISTAN.SE göra några ytterligare, professionella verktyg som är tillgängliga för registrerade användare, till exempel erbjuds annonsörer att köpa våra Boost paket Rental garantipaket eller få markerade annonser i vårt nätverk. Du har möjlighet att prenumerera på dessa tjänster under prenumerationsperioden mot betalning av gällande avgift, se vår prislista. Det finns ingen återbetalning om du väljer att inte utnyttja de tillhandahållna tjänsterna fullt ut, men vi kommer att göra en återbetalning om vi av någon anledning stänger våra tjänster permanent innan prenumerationen löper ut. BOSTADSLISTAN.SE kan från tid till annan ändra de tjänster som tillhandahålls i våra professionella verktyg. Om verktygen tillfälligt är otillgängliga av någon anledning kommer vi att förlänga din prenumerationsperiod med en motsvarande period.

Ansvar för att skapa innehåll

Du garanterar att innehållet du skapar på BOSTADSLISTAN.SE tjänster är förenliga med BOSTADSLISTAN.SE 'regler för reklam, inte bryter mot några lagar (däribland det danska Marketing) och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. Detta gäller oavsett om skapandet av innehåll sker manuellt eller genom att använda tjänster (till exempel funktionen "automatisk överföring") som tillåter att innehåll laddas ner automatiskt från andra webbplatser.

Om du begär BOSTADSLISTAN.SE att utföra manuell eller automatisk skapande av innehåll genom att kopiera från en webbplats eller andra digitala medier, underströk att man måste få alla nödvändiga tillstånd och / eller licenser från tredje part innan BOSTADSLISTAN.SE uppmanas att automatiskt hämtar innehållet.

BOSTADSLISTAN.SE har rätt att ta bort innehåll från BOSTADSLISTAN.SE tjänster utan förvarning, särskilt när BOSTADSLISTAN.SE anser att det är nödvändigt att föra en överträdelse av tredje parts rätt till ett slut, ta till vård och förhindra sådana handlingar eller att följa lagen i allmänhet. BOSTADSLISTAN.SE förbehåller sig också rätten att ta bort innehåll som anses strida mot BOSTADSLISTAN.SE 'regler för reklam, på bekostnad av BOSTADSLISTAN.SE goodwill eller på annat sätt olämpligt för BOSTADSLISTAN.SE andra användare.

Du måste bevisa att din skapande av innehåll på BOSTADSLISTAN.SE tjänster inte inkräktar tredje parts rättigheter och måste omedelbart BOSTADSLISTAN.SE begäran ger belägg för att alla nödvändiga godkännanden / licenser har erhållits.

BOSTADSLISTAN.SE granskar inte innehållet du skapar för att säkerställa att det inte kränker tredje parts rättigheter eller dess laglighet förresten. Du samtycker till att gottgöra BOSTADSLISTAN.SE för förlust BOSTADSLISTAN.SE tvungen att lida och ersätta kostnader, inklusive skäliga kostnader för rådgivare som BOSTADSLISTAN.SE kan åsamkas till följd av innehållet skapas på BOSTADSLISTAN.SE tjänster kan bli uppenbart att bryta mot tredje parts rättigheter eller strida mot lagen i allmänhet.

BOSTADSLISTAN.SE ansvar

BOSTADSLISTAN.SE är inte involverad i den faktiska transaktionen mellan bostads Provider och bostads Lager, husköpare eller intressenter och inte ens sälja eller hyra ut bostäder annonseras till försäljning på våra plattformar. Vi tar inget ansvar för leasingavtalet eller köpavtalet som du hittar genom någon av våra plattformar. Du godkänner inte att hålla oss ansvariga för föremål som annonseras eller åtagits av andra användare. De flesta av våra innehållet kommer från andra användare, så vi kan inte garantera riktigheten i vårt innehåll eller användare kommunikation, kvalitet, säkerhet eller lagligheten av det som erbjuds.

Vi kan inte heller garantera kontinuerlig eller säker tillgång till våra tjänster eller BOSTADSLISTAN.SE.dk. Som en följd av att vi frånsäger uttryckligen - i den mån lagligt tillåten - alla garantier, representationer och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive kvalitet, säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, och till följd av lagstiftningen. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster, vare sig det gäller pengar (inklusive vinst), goodwill eller anseende eller särskilda, indirekta eller följdskador som följer av din användning av vår hemsida och tjänster, även om du meddela oss omedelbart, eller Vi kan rimligen förutsäga möjligheten för sådan skada.

Om vi ​​funnit skyldig trots föregående stycke, är begränsad till vårt ansvar gentemot dig eller någon tredje part (oavsett om detta ansvar uppstod kontrakt, kränkning, vårdslöshet, strikt ansvar, lag eller på annat sätt) var det maximala belopp du betalat för våra tjänster under den tidigare perioden.

Personlig information

Genom att använda webbplatser med tjänster som erbjuds av BOSTADSLISTAN.SE godkänner du att BOSTADSLISTAN.SE A / S (den registeransvarige) samlar in, överföringar, lagrar och använder dina personuppgifter på servrar i Danmark och EU som beskrivs i vår integritetspolicy. Du ansvarar för noggrannheten i din personliga information och för att skydda information om ditt lösenord. Om ditt lösenord har missbrukats av någon anledning bör du fråga info@BOSTADSLISTAN.SE om att ändra ditt lösenord och blockera ditt konto.

Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Avbeställning av förmåner

Vissa tjänster som tillhandahålls av BOSTADSLISTAN.SE.dk omfattas av lagen om konsumentavtal. Denna lag tillåter konsumenter att avbryta köp som görs via Internet inom 14 dagar eller tills en tjänst produceras eller levereras. BOSTADSLISTAN.SEs tjänster produceras och levereras direkt efter köpet, och din rätt som konsument att avbryta köpet upphör vid denna tidpunkt.

Allmänt

Dessa villkor och de andra villkor som anges i BOSTADSLISTAN.SE.dk, utgör hela avtalet mellan BOSTADSLISTAN.SE och du och ersätter alla tidigare avtal. Övriga villkor som avser en specifik produkt eller specifik tjänst som erbjuds av BOSTADSLISTAN.SE, vid eventuella avvikelser, råder över dessa allmänna villkor.

Detta avtal regleras av Danmarks lagar. Du godkänner att avtalet inte är föremål för exklusiv behörighet vid domstolarna i Danmark. Om BOSTADSLISTAN.SE inte verkställer någon särskild bestämmelse innebär det inte att vi har avstått från vår rätt att göra det senare. Om en domstol finner någon av dessa villkor ogiltig, gäller de övriga villkoren fortfarande. Vi kan tilldela detta avtal efter eget gottfinnande i enlighet med följande bestämmelser om anmälan. Med undantag för meddelanden om olagligt eller intrångsinnehåll måste dina meddelanden skickas till oss med registrerat brev till:

Reva Media ApS, Pilestræde 40B, sal 3sal, 1112 København K, Denmark

Vi skickar meddelanden till dig via din e-postadress eller med registrerat inlägg.

Ändringar eller korrigeringar

BOSTADSLISTAN.SE utvecklas kontinuerligt för att anpassa våra produkter och erbjudanden till målgrupper. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra villkor och användargränssnitt som helst, så att uppdateringarna träder i kraft nästa gång du skapar innehåll på BOSTADSLISTAN.SE tjänster eller när du loggar in på din profil. Om du tror att en förändring inte uppfyller dina behov eller om du har upptäckt något som är olämpligt, skulle vi vilja höra från omedelbart så att vi kan inkludera din användarupplevelse - din kundupplevelse - i våra överläggningar.

+46 8 446 892 66 (måndag till fredag 09.30-12.00)
Mail info@bostadslistan.se (måndag till fredag 10.00-16.00)
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.