BostadsAgent - helt gratis Få e-post, när det kommer nya lägenheter som passar dina önskemål

Introduktion

Tack för att du använder Bostadslistan.se som är en av de främsta sökportalerna för bostäder i Sverige. Vi som arbetar med Bostadslistan har drivit bostadsportaler sedan 1998 och har lång erfarenhet av branschen och mycket kunskap om bostadsmarknaden. Som användare av Bostadslistan.se eller prenumerant på Bostadslistan.se godkänner du våra regler och villkor. Hemsidan, annonser och innehåll, såväl som prenumerationstjänster har gjorts tillgängliga för dig av Bostadslistan.se, Pilestræde 40B v3, DK-1112 Köpenhamn K, Danmark.

ANVÄNDNING AV BOSTADSLISTAN.SE

Du kan skapa en bostadsagent, bostadsannonser samt en prenumeration hos Bostadslistan.se. Inom relevanta kategorier och områden nedan, så samtycker du till att avstå från att göra följande:

Du samtycker till att överträdelse av ovanstående punkter kommer att resultera i omedelbar borttagning av din annons, sökagent och profil på Bostadslistan.se.

Återkallanderätt

Vid köp av Bostadslistan.se’s tjänster, har du en 14-dagars avbeställningsrätt om den inköpta tjänsten inte används. Vid skapandet av en profil och vid köp på Bostadslistan.se tas den köpta produkten i bruk.
Vid köp av prenumeration informerar vi dig om att du har startat en prenumerationstjänst vilken förnyas var 30e dag för 349 kr..
Prenumerationen kan avslutas med omedelbar verkan fram tills slutet på den aktuella betalningsperioden. Vi återbetalar inga betalda belopp om det inte finns ett tekniskt fel. Om det finns ett tekniskt fel måste dokumentationen tillhandahållas av abonnenten.

Missbrukande av Bostadslistan.se

Vi uppmanar att du kontaktar oss via mejl [email protected] om du upplever några problem eller ser kränkande innehåll på hemsidan så att vi kan säkerställa hög kvalitet på våra bostadsannonser. Vi förbehåller oss rätten att ta bort lagrat innehåll och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att utesluta användare från vår webbplats om vi tror att de orsakar problem eller att deras handlingar strider mot det som framgår i vår policy.
Vi kan besluta att använda några av dessa åtgärder, ta bort lagrat innehåll eller utesluta en användare från vår webbplats. Bostadslistan.se tar inget ansvar för att övervaka vår webbplats, tjänster eller för obehörigt eller olagligt innehåll eller användares användning av vår webbplats eller tjänster.

Distribuering av din bostadsannons

Vissa av våra funktioner kan visa ditt innehåll genom andra källor/medier för hemsökande. Detta inkluderar tidningar, icke-anslutna webbplatser eller andra webbplatser som ingår i vårt annonsnätverk - liksom våra sociala nätverk vilket inkluderar Facebook-grupper samt sidor och Instagram.
Genom att använda våra tjänster samtycker du till att ditt innehåll kan visas på dessa plattformar, såväl som sociala nätverk och webbplatser.

Innehållsrättigheter

Du samtycker till att avstå från att kopiera, modifiera eller distribuera vår hemsida samt dess innehåll, upphovsrätter och varumärken.

Genom att skapa innehåll på Bostadslistan.se’s tjänster ger du Bostadslistan obegränsad, fri, oåterkallelig rätt att publicera, ändra och göra kopior av hela eller delar av innehållet i fråga. Detta inkluderar data, text och bilder. Bostadslistan.se använder denna rätt i syfte att lagra och visa dina annonser såväl som i marknadsföringssyfte på våra egna webbsidor samt i vårt nätverk vilket inkluderar ovan nämnda social media-plattformar.

Överträdelse

Rättmätiga ägare av upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom kan anmäla annonserat innehåll som kränker deras rättigheter and begära att innehållet tas bort. Vid rapportering skickas ett mejl till [email protected] med ämnesraden “Anmälan av upphovsrätt” vilket innehåller en detaljerad beskrivning av överträdelsen.

Priser och betalning

Du blir informerad om priset och betalningen innan du slutför ditt köp av tjänsten. Din prenumeration hos Bostadslistan.se kostar 9 kr. för de första 3 dagarna vilket utgör en provperiod. Efter provperiodens slut fortsätter prenumerationen och du debiteras 349 kr.. Framöver debiteras du denna prenumerationsavgift på 349 kr. var 30e dag så länge du ej avbryter prenumerationen.

Våra priser är angivna i SEK och dessa kan komma att ändras. Dina betalningar är ej återbetalningsbara och du är ansvarig att betala i det fall den första betalningen inte går igenom.

Annonsering

Bostadslistan.se erbjuder alla med en hyresbostad att skapa en annons på vår bostadsportal. När annonsen skapas lagras den i vår databas där den blir granskad och godkänd innan den publiceras för bostadssökande.

Sökagent

Alla bostadssökande har möjlighet att skapa en gratis sökagent här: https://bostadslistan.se/bostadsagenter/ny.

Profil för bostadssökande

Bostadshub.se erbjuder alla bostadssökande att skapa en profil som visar att man söker bostad. Bostadssökande har därmed möjlighet att göra sig tillgänglig för kontakt från potentiella hyresvärdar.

Prenumerationen

Prenumerationen löper 30 dagar i taget och blir automatiskt förnyad vid slutet av varje prenumerationsperiod. Du har en provperiod på 3 dagar och prenumerationen är giltig från tidpunkten du registrerar dig och mottar ett välkomstmejl med ditt lösenord.
Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom din profilsida, tills slutet på den aktuella betalningsperioden.

Betalningen för din prenumeration är automatiskt debiterad vid slutet av prenumerationsperioden från det konto som du angav vid skapandet av din prenumeration. Du kommer ej motta ett mejl som notifierar dig om debiteringen.

Säkerhet

Kontakta [email protected] omedelbart om du misstänker att din mejladress eller lösenord för Bostadslistan.se har blivit missbrukat.

Avslutande av konto

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Bostadslistan.se med omedelbar verkan. Du kan klicka på “avsluta konto” på din profilsida alternativt skicka ett mejl till vår kundservice [email protected].

Du kan när som helst avsluta din prenumeration med undantag för de första 24 timmarna. Detta på grund av tekniska skäl. Om prenumerationen avslutas kommer du inte debiteras ytterligare tills kontot är återaktiverat eller om ett nytt konto skapas.

Ansvar vid skapande av innehåll

Du samtycker till att det innehåll du skapar på Bostadslistan.se’s portal är i enlighet med Bostadslistan.se’s annonseringsregler, inte bryter mot några lagar (inkluderar svenska Marknadsföringslagen) och inte kränker några tredjepartsrättigheter. Detta gäller vare sig innehållet är skapat manuellt eller vid användande av tjänster (såsom funktioner för “automatisk överföring”) som gör det möjligt att ladda ner innehåll automatiskt från andra webbplatser.
Om du begär att Bostadslistan manuellt eller automatiskt skapar innehåll vid kopiering av en webbsida eller annan digital media betonar vi att du måste få alla nödvändiga tredjepartssamtycken eller licenser innan Bostadslistan uppmanas att automatiskt ladda ner innehållet.

Bostadslistan har rätt att ta bort innehåll från portalen utan förvarning om vi bedömer det nödvändigt i syfte att avbryta eller undvika en överträdelse av tredjepartsrättigheter eller att i allmänhet följa gällande lagar. Bostadslistan reserverar sig rätten att ta bort innehåll som bedöms strida mot våra annonseringsregler, är till nackdel för Bostadslistans goodwill eller på annat sätt är olämpligt för Bostadslistans användare.

Du bär bevisbördan för att det innehåll du skapat på Bostadslistans portal inte kränker några tredjepartsrättigheter och måste på Bostadslistans begäran omedelbart förse oss med dokumentation på att alla nödvändiga godkännanden / licenser har erhållits.

Bostadslistan granskar inte innehållet du skapar i syfte att säkerställa att det inte kränker tredje parts rättigheter eller dess laglighet. Du samtycker till att ersätta Bostadslistan för alla förluster som Bostadslistan har lidit och ersätta eventuella kostnader. Detta inkluderar rimliga kostnader för rådgivare som Bostadslistan kan ådra sig till följd av innehåll skapat på Bostadslistan portal kan visa sig kränka tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen.

Personuppgifter

Vid användandet av tjänster tillhandahållna av Bostadslistan godkänner du att Bostadslistan (den dataansvariga) samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter på servrar som ligger i Danmark och Europeiska Unionen. Du bär ansvaret för att de personuppgifter du anger vid skapandet av ditt konto är korrekta och för att skydda din lösenordsinformation. Om ditt lösenord har blivit missbrukat ska du omedelbart begära en ändring av lösenord och låsa ditt konto via [email protected].

Generellt

Dessa villkor och andra relaterade villkor som anges på Bostadslistan.se utgör hela avtalet mellan Bostadslistan.se och dig och ersätter alla tidigare avtal. Andra regler och villkor gällande en specifik produkt eller tjänst som tillhandahålles av Bostadslistan.se vid eventuella avvikelser, ha företräde framför dessa allmänna villkor.
Detta avtal regleras av Sveriges lagar. Du förstår att avtalet inte omfattas av exklusiv behörighet vid Sveriges domstolar. Om Bostadslistan.se inte verkställer någon särskild bestämmelse, betyder det inte att vi har avstått från vår rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en domstol finner något av dessa villkor ogiltiga, kommer de återstående villkoren fortfarande att gälla. Vi kan tilldela detta avtal enligt eget godtycke i enlighet med följande bestämmelser om underrättelse om detta.
Vi kommer skicka meddelanden till dig via den mejladress som du angivit.

Förändringar av Villkor

Bostadslistan.se är under konstant utveckling. Vi reserverar oss därför rätten att, utan varsel, ändra nuvarande villkor och priser. Dessa villkor var senast uppdaterade i oktober 2019.