Sekretesspolicy

Introduction

När du besöker våran hemsida insamlas uppgifter om dig, som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och till att öka värdet av de annonser, som visas på sidan. Om du inte önskar att det insamlas uppgifter, bör du radera dina cookies (se beskrivning) och undvik vidare användning av sidan. Nedan har vi utarbetat vilken information som insamlas, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målstyra annonser. Cookies kan ej innehålla skadlig kod som tex. virus.
Det är möjligt att radera eller blockera för cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandling

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser bli mindre relevanta för dig och uppträda oftare. Du kan dessutom riskera att webbplatsen ej fungerar optimalt samt att är innehåll du du inte kan få tillgång till.
Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som i varierande omgång kan omfatta:

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information, som i ett eller annat omfång kan hänföras till dig. När du nyttjar vår webbplats insamlar och behandlar vi en rad sådana informationer. Der sker tex. vid vanlig tillgång av innehåll, om du registrerar dig vårt nyhetsbrev, deltar i konkurrencer eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användelse av tjänsten eller gör köp via webbplatsen.

Vi insamlar och behandlar typiskt följande typer av uppgifter: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP nummer, geografiska placering, samt vila sites du klickar på (intressen). I det omfång du själv ger explicit samtycke härtill och själv anger informationerna behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsuppgifter. Det är typisk i samband med skapande av lösenord eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller blir uppmärksam på obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har størst sannolikhet att va relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tidsperiod som lagen tillåter och raderas när den inte längre är behövs eller är nödvändig. Perioden beror på karaktären av uppgifterna och bakgrund till lagringen. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information tas bort.

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du mottar och evt. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment, etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det gäller, i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta in annonseringen.
Vi nyttjar härunder en rad tredje parter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på vår vägna och får inte använda de för egna syften.
Utlämnande av personuppgifter som namn och email etc. kommer enbart att hända om du samtycker till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att det behandlas information om dig. Om de uppgifterna som behandlas om dig, är felaktig har du rätt att de korrigeras eller raderas. Vänligen kontakta: [email protected].

Om du vill göra klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Publisher

The Website is owned and published by:
Bostadslistan, CVR-nr: 36197773
Pilestræde 40B 3. sal
DK-1112 København K
Email: [email protected]