Vad är marknadshyra och är det positivt eller negativt?

Om du regelbundet läser tidningen så har du antagligen sett ordet marknadshyra förut. Det här ordet dyker ofta upp när man diskuterar bostadsbristen och vad man ska göra åt den. Det är samtidigt inte alla som vet vad det faktiskt innebär, eller ens vad skillnaden är från det system vi har idag.

Det är inte säkert ännu om marknadshyror kommer att bli aktuella i Sverige. Det finns dock ett relativt stort stöd för idén att införa systemet. Det är också därför du som hyresgäst eller -värd bör sätta dig in i vad det innebär och hur det här kan komma att påverka dig. Det finns en del fördelar med det, men även en och annan nackdel som oroar många av kritikerna av det. Så innan du tar ställning för det ena eller andra, sätt dig först in i vad en marknadshyra faktiskt innebär och hur det här fungerar rent praktiskt.

Allmänt om marknadshyror

Om du vet något om den svenska bostadsmarknaden så är det antagligen att vi har en ganska strikt hyresreglering. Idag finns det massvis av lagar och regler om hur hyresvärdar får behandla sina hyresgäster. Det här är såklart väldigt positivt eftersom det skyddar hyresgäster från eventuella problem och ser till att de kan bo säkert.

En del av den här regleringen är specifikt kring hyrorna. Hyresregleringen gör att det finns regler kring avtalsfriheten för bostäder. Det här tvingar hyresvärdarna att sätta sina hyror baserat på denna reglering. Så de måste sätta hyran baserat på den allmänna värderingen och får inte själv bestämma beloppet, endast till en viss nivå. Man brukar ofta prata om skäliga hyror och menar då sett till likvärdiga lägenheter i landet med liknande skick, läge och storlek.

Marknadshyra är då det motsatta, att man som hyresvärd får fritt sätta hyran efter vad man som hyresvärd vill sätta den på. Om det inte finns någon reglering så innebär det att en fastighetsägare och en hyresgäst kommer överens om en hyra. Det här innebär att marknaden bestämmer vilken hyra som ska sättas, därav namnet marknadshyra. Utan reglering så finns det alltså ingen lägsta- eller högstanivå för en hyra, oavsett vilket skick bostaden är i eller hur den sköts om av den som hyr ut den.

Skillnad från systemet vi har idag

Det system vi har idag innebär att det finns en strikt reglering. Tanken är lika hyra för lika bostäder. Så en lägenhet med liknande läge, i liknande storlek och med liknande planlösning kommer att ha en liknande hyra. Det här innebär att det blir mer rättvist eftersom du betalar för vad din bostad anses vara värd, och det finns även Hyresnämnden som hjälper till att reglera detta så att det sköts snyggt.

Det betyder däremot inte per automatik att det är det bättre systemet. En reglerad marknad innebär också att priserna kan stiga och det blir enklare att områden blir mer värderade än de annars skulle vara. Om vi antog marknadshyror istället så skulle marknaden få sätta det pris som den anser att en lägenhet är värd. Så resultatet skulle vara att en del områden blir mer värdefulla, medan andra skulle sjunka i värde. Det här kommer därför med både för- och nackdelar, eftersom det kan bli rättvist för vissa och orättvist för andra. Det här är dock fallet även med den reglerade marknad som vi har idag.

Med mindre reglering skulle exempelvis vissa områden kunna öppnas upp, så att fler kan få bostad och så att exempelvis yngre skulle kunna få sin första lägenhet mycket snabbare. Det här är dock bara grundtanken och det finns inget sätt att veta exakt hur det skulle fungera utan att faktiskt implementera systemet.

Hur kan det påverka bostadsbristen?

Bostadsbristen är ett hett ämne i Sverige och de senaste åren har det blivit väldigt uppenbart för många att dagens situation inte är hållbar i längden. Det här grundar sig dels i en växande befolkning dels i det faktum att det byggs för lite sett till det ständigt ökande behovet. Tanken är att om man tar bort regleringen så kommer marknadshyror att införas och det skulle leda till lägre priser bland annat ute i förorter.

Det finns tyvärr inga bevis på att det skulle bli exakt så, även om det är ett troligt scenario. Samtidigt så skulle troligtvis priserna i större städer att gå upp, vilket såklart skulle göra det svårt för vissa att bo kvar, därav varför ämnet anses vara en aning kontroversiellt.

Sen vet man inte heller exakt om det här skulle lösa bostadsbristen. Det skulle kunna lugna marknaden och bidra till lite mer alternativ och tillgänglighet. Men i det stora hela så är grundproblemet att det finns för få bostäder i de områden människor vill bo i. Utan en hyresreglering skulle troligtvis dessa områden gå upp i pris. Det här skulle dock kunna leda till att nybyggande kan prioriteras i just dessa områden.

Så det finns inga garantier egentligen att det skulle varken förbättra eller försämra den nuvarande situationen. Så det finns många starka argument både för och emot det här systemet, vilket såklart även gäller för dagens reglerade marknad som de flesta är vana vid.

Fördelar med marknadshyra

Det finns många olika fördelar med att använda sig utav marknadshyra. Med en lättare reglering där marknaden, det vill säga hyresvärdar och -gäster, får bestämma hur priserna ska se och vilka områden som ska ha ett högre värde är såklart mer rättvist ur en konsuments synvinkel. Man bör inte per automatik tro att alla hyror skulle tredubblas över en natt, för det ligger alltid i fastighetsägares intresse att anpassa sina hyror efter marknaden så att de kontinuerligt har bebodda bostäder där de boende har råd att betala hyrorna.

Att det kan orsaka mer rörlighet i förorter och mindre orter runt om i Sverige är inte heller något negativt. Om unga och studenter enklare kan få sin första lägenhet så kan det bidra till bättre möjligheter för dem dels i sina studier, dels karriärmässigt när det blir aktuellt att flytta till en annan ort för arbetet.

Det finns även de privatekonomiska fördelarna. Med mindre reglering så är det troligt att vissa områden skulle bli billigare. Det här kan underlätta ekonomiskt för de som idag redan har svårt att betala sina hyror eller som inte har råd att skaffa sig en egen bostad. Det här kan också ha andra följdeffekter, som att folk mår bättre psykiskt, lättare kan flytta ihop med sina partners och dylikt.

Det betyder dock inte att marknadshyror per automatik löser alla världens bekymmer eller att det endast är positivt. Det finns en mängd potentiella nackdelar som skulle kunna drabba marknaden och om all reglering skulle försvinna så vore det väldigt negativt. Det många förespråkar är att det fortfarande ska finnas viss reglering, men att hyresavtalen avregleras så att det finns mer frihet i hur dem ska skötas.

Nackdelar med marknadshyra

Det är som sagt inte bara positivt med marknadshyror. Utan någon som helst reglering så kan marknaden spåra ur och fastighetsägare skulle kunna bestämma vilka priser som dem vill. Det är samtidigt överdrivet att tro att alla lägenheter helt plötsligt skulle kosta tiotusentals kronor, då skulle de trots allt bara ha en väldig massa tomma lägenheter. Det betyder dock inte att det inte finns några risker som helst.

Utan reglering så skulle det vara fullt möjligt för en grupp investerare, eller fastighetsägare, att trissa upp priserna i olika områden och på så vis kontrollera hur marknaden i det området ser ut. Det här kan leda till att egenintressen går ut över de privata konsumenterna och på så vis skadar marknaden. Det här är däremot inte ett särskilt sannolikt scenario, men risken finns.

Sen finns det andra ekonomiska bekymmer med att slopa regleringssystemet. Utan reglering så skulle troligtvis priserna i småorter sjunka, vilket såklart är positivt för de som bor där eller som är intresserade av att flytta dit. Samtidigt så innebär detta att vissa områden kommer att bli dyrare. Områden som Stockholm skulle troligtvis få ännu högre priser.

Det här skulle då kunna leda till att många inte längre har råd att bo kvar. Det skulle då kunna leda till att vissa företag förlorar värdefulla anställda om de inte anpassar lönerna för att kunna tillgodose deras nya ekonomiska behov, vilket de inte nödvändigtvis kan.

Sammanfattningsvis om marknadshyra

Marknadshyror kommer med andra ord med både för- och nackdelar. För en del skulle det här systemet leda till nya möjligheter och mer frihet. För andra skulle det däremot leda till mer begränsning och kanske en markant sämre levnadssituation på grund av ökade kostnader. Det är dock förståeligt varför många är för det idag med tanke på den bostadskris som finns i landet.

I slutändan så är det mängden bostäder som är problemet och det kommer också krävas fler bostäder för att lösa det. En avreglering av de hyresavtal som finns på marknaden idag skulle föra med sig en hel del gott, men det måste göras försiktigt så att nackdelarna inte utväger fördelarna och i längden orsakar mer skada än det nuvarande systemet med hyresreglering gör.


 

Söker du bostad? Sök bland 5000+ lediga lägenheter i hela Sverige
Sök hyresbostad här
+46 8 446 892 66 (måndag till fredag 09.30-12.00)
info@bostadslistan.se (måndag till fredag 10.00-16.00)
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.