Sveriges bästa kommun - 2021

Bostadslistan har sammanställt en jämförelse av alla Sveriges kommuner. Se om din är med bland de bästa.

290 Svenska kommuner rankade

9 olika kategorier

28 olika parametrar

Om du skulle fråga svenskar vad de faktiskt letar efter och värdesätter i en stad eller kommun finns det förmodligen många olika faktorer som spelar in.

På Bostadslistan arbetar vi med människor som flyttar till städer, kommuner och platser som ofta är nya för dem. Att flytta kan vara en extremt stressig process, än desto mer om det handlar om att flytta till en ny stad och kommun. Av denna anledning har vi undersökt en uppsjö av dataset från Statistiska centralbyrån och sammanställt alla faktorer som vi anser kan vara viktiga när man väljer sin nya hemstad. Vår studie visar naturligtvis de städer/kommuner som sammanlagt kan påstås vara Sveriges bästa – men också de som fortfarande har utrymme för förbättringar på olika områden.

Undersökningen har krävt olika tillvägagångssätt. Vårt kvalitetsindex för städer/kommuner omfattar statistik för alla Sveriges kommuner baserat på 9 olika kategorier och 28 olika dataset från Statistiska centralbyrån som alla kan återfinnas nedan.

En kommuns rank inom individuella kategorier fastställs med hjälp av ett indextal, som är baserat och uträknat från alla de dataset vi har använt som underlag. Desto lägre tal, desto bättre gäller för både sammanlagd rank samt individuella kategorier.

Den insamlade datan som har använts för att beräkna och kategorisera de olika kommunerna/städerna har hämtats från Statistiska centralbyrån. Alla kategorier och dataset vi har använt är standardiserade, så oavsett om en kommun är stor eller liten så återspeglas det i undersökningen. Det vill säga att datapunkteerna är per 1000 invånare, i andel av totala befolkningen i kommunen osv.

De senaste tillgängliga datan från Statistiska centralbyrån för varje parameter har använts. 

Jämställdhet

Miljö

Trafikolyckor

Kriminalitet

Utbildning

Arbetsmarknad

Inkomst

Sjukvård

Bostadspriser

Jämställdhet


● Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%)
● Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr
● Anställda kvinnor, andel (%)
● Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)

Miljö


● Slutanvändning energi bland flerbostadshus inom det geografiska området, MWh/inv
● Slutanvändning energi bland småhus inom det geografiska området, MWh/inv
● Vattenförekomster med god status, andel (%)
● Elbilar, andel (%)
● Bilar, antal/1000 inv

Trafikolyckor


● Trafikolyckor med räddningsinsatser per 1000 inv

Kriminalitet


● Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv
● Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv
● Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.
● Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Utbildning


● Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt
● Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)
● Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Arbetsmarknad


● Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
● Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.

Inkomst


● Mediannettoinkomst, kr/inv 20+
● Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

Hälsa


● Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor), antal/1000 inv
● Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för ambulans, mediantid i minuter.
● IVPA-insatser (i väntan på ambulans), antal/1000 inv

Bostad


● Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv
● Fastighetspris bostadsrätt, kr/kvm
● Fastighetspris småhus, kr/kvm
● Fastighetspris fritidshus, kr/kvm

wdt_ID Rank
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
wdt_ID Kommun Sammanlagd rank - alla kategorier Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 Icon 7 Icon 8 Icon 9
1 Ale 4.31 6,39 4,53 2,76 5,47 5,32 1,03 1,38 3,69 8,21
2 Munkedal 5.93 5,51 6,55 9,62 3,51 5,77 4,86 8,31 3,94 5,27
3 Alvesta 5.19 5,44 5,21 6,48 3,77 6,25 5,81 4,83 5,14 3,78
4 Aneby 5.04 5,13 5,59 8,59 2,13 3,92 3,53 5,31 7,41 3,75
5 Arboga 5.41 6,49 4,87 5,21 8,09 2,71 7,19 5,53 4,90 3,69
6 Arjeplog 4.90 3,99 6,59 8,97 2,09 3,84 4,47 8,64 3,99 1,57
7 Arvidsjaur 5.02 4,76 6,28 6,07 4,61 6,00 4,53 6,90 5,17 0,87
8 Arvika 5.05 3,93 7,05 4,48 4,49 4,18 4,79 7,05 5,63 3,81
9 Askersund 4.88 3,48 6,84 8,52 2,84 5,63 2,40 5,21 4,77 4,28
10 Avesta 6.01 4,66 6,71 5,93 8,21 5,22 8,26 6,24 4,78 4,10